BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Na Slovensku musí od 1. septembra 2002 každý prevádzkovateľ informačného systému s osobnými údajmi podľa zákona č. 122/2013 (428/2002) Z. z. o ochrane osobných údajov chrániť práva a slobody každého z nás. Morálny záväzok pritom samozrejme nestačí...

Z legislatívnych noriem vyplýva, že na tieto účely je potrebné mať vypracovaný bezpečnostný projekt alebo bezpečnostné smernice (podľa charakteru subjektu). Ak spoločnosť spracováva osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb, je povinný najneskôr v lehote 60 dní od začatia ich spracúvania výkonom dohľadu písome poveriť zodpovednú osobu.

KYBEROS sa problematikou bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov zaoberá už od roku 2003, máme s ňou teda dostatok cenných skúseností. Kvalitu našej práce potvrdzujú aj bohaté referencie z tejto oblasti. Ak napriek tomu stále váhate s výberom partnera na bezpečnostný projekt, pripravili sme pre vás sériu otázok a odpovedí, ktoré vám priblížia celú problematiku a pomôžu vám rozhodnúť sa.

Potrebujete bezpečnostný projekt? Prezrite si prosím aj ďalšie sekcie, ktoré vám prezradia viac o jednotlivých vlastnostiach a náležitostiach bezpečnostného projektu. Ak budete mať napriek tomu ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.